Vereiste bescheiden voor LMISP

Bij het indienen van de aanvraag, dient de applicant de volgende bescheiden te overleggen:

 • Kopie ID kaart van de hoofd en mede aanvrager
 • Bewijs van inkomen van de hoofdaanvragen en medeaanvrager (bruto inkomen  SRD 1.200 – SRD 4.800)
 • Nationaliteitsverklaring van CBB van de aanvrager(s)
 • Uittreksel van CBB van de aanvrager(s)
 • Gronddocumenten van de aanvrager (kan zijn eigendom of domeingrond)
 • Recent hypothecair uitreksel  van het hypotheek kantoor (GLIS)
 • Kopie Perceelkaart
 • Bestektekening incl. bouwvergunning(ow)
 • Gefaseerde begroting
 • Route bouwadres/ route maps(google)
 • De 3 (drie) laatste bankafschriften

Opmerking: offerten en/of begrotingen zijn verplicht