Veel gestelde vragen

Enkele veel gestelde vragen zijn:

Kan ik met het LMISP alleen een perceel kopen?
Nee, het LMISP is alleen voor het bouwen of verbouwen van woonhuizen. Maar een huis met perceel kopen mag wel, indien de leensom toereikend is.

Als ik mijn dak al heb geplaatst en de vloer gestort voor mijn nieuwe woning, hoeveel mag ik dan maximaal lenen om mijn huis af te bouwen?
Indien het dak nog niet is geplaatst, wordt een dergelijk geval nog gerekend tot nieuwbouw. U mag dan maximaal SRD 100.000,- lenen. Indien het dak reeds geplaatst is, wordt een dergelijk geval gerekend tot afbouw. U mag dan maximaal SRD 50.000,- lenen.

Mag ik ook meedoen met LMISP als het perceel op naam staat van mijn ouders?

  • Indien de ouders nog inleven zijn, moeten zij ook medeondertekenen bij de notaris (let er dan wel op dat zij nog steeds de hoofdaanvragers zijn en dat zij maar 1 perceel mogen bezitten).
  • Indien de ouders op het perceel wonen en een tweede huis op hetzelfde perceel wil laten bouwen door u, zal er dan een perceelverdeling met notariële overdracht worden gedaan (schenking) of notariële onherroepelijke volmacht worden gegeven.
  • Indien de ouders niet meer in leven zijn en meerdere kinderen hebben is er dan sprake van boedel, waarbij een ieder zal moeten medeondertekenen.

Ik woon in het binnenland waar ik alleen een “plantage bestuursverklaring” heb en een perceelkaart. Mag ik meedoen met LMISP?
Nee, omdat er geen hypotheek hierop gevestigd kan worden door de bank, tenzij een derde persoon zijn/haar perceel, waarop er wel een hypotheek kan worden gevestigd, als onderpand wil plaatsen voor u.

Mag ik ook meedoen indien mijn (gezamenlijk)inkomen lager of hoger ligt, dan vereist is?
Indien het (gezamenlijk) bruto-inkomen lager is dan SRD 1.200,=, dient u een borg te hebben. Ligt het (gezamenlijk) bruto-inkomen hoger dan SRD 4.800,=, zal de directie van het LISP per geval een besluit nemen.