Algemene Informatie LMISP

Low Middle Income Shelter Program (LMISP)

Op 25 februari 2009 werd een uitvoeringsovereenkomst ondertekend tussen het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en de Stichting Low Income Shelter Program en vond de launch van dit programma plaats op 07 april 2009.
Met het opzetten van een Zelfbouwfonds, het zogenaamde Low Middle Income Shelter Programma (LMISP), wordt beoogd, woningzoekenden behorende tot de ondergrens van de middeninkomenklasse te stimuleren zelf zorg te dragen voor de verbetering van hun woonsituatie.


Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting
Het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is het verantwoordelijke ministerie voor het beleid op de volkshuisvesting en ook voor het actuele LMISP. Dit ministerie heeft uit hoofde van het MOP 2006-2011 met medewerking van het Ministerie van Planning en Ontwikkelingssamenwerking, middelen vrij gemaakt afkomstig uit het sectorfonds Huisvesting.