Kustgebied

Het LISP-II programma werd op 15 september 2010 gelanceerd door de President van de Republiek Suriname, met als doel behoeftigen te helpen hun woonsituatie te verbeteren door hen in de gelegenheid te stellen in aanmerking te komen voor een eenmalige subsidie van SRD 9.750 bestemd voor de bouw of renovatie van hun woning.

Dit programma vloeit voort uit een leenovereenkomst die de Surinaamse overheid is aangegaan met de Inter- Amercan Development Bank(IaDB) ter waarde van USD 15 miljoen. De Surinaamse overheid heeft als tegenprestatie en geheel volgens de voorwaarde van de lening een bedrag van USD 314.000 initieel opgebracht en later gedurende de uitvoering van het programma nog eens aangevuld met ca USD 596.000 tot een totaal van USD 910.000. De looptijd van het LISP II is geweest vanaf de launch op 15 september 2010 tot 26 december 2015.

In 2011 heeft de stichting Low Income Shelter Program (Stg. LISP) een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de werkgroep Herstructurering Huisvestingssector. Deze overeenkomst maakte het mogelijk om het LISP-II te incorporeren binnen het Landelijk Woningbouw programma van de overheid en bood de volgende mogelijkheid voor de LISP-II begunstigden. Naast het in aanmerking komen voor de eenmalige subsidie kwamen gegadigden ook in aanmerking voor een perceel met gemiddeld oppervlak van 350m². Er zijn in Paramaribo en Wanica middels deze constructie 48 aanvragen succesvol afgewerkt en zijn begunstigden voorzien van een woning en perceel. Een hypothecaire lening met een rentevoet van 5% stelt hen in staat om de woning over een periode van 20 jaar af te lossen.

De stg. LISP is een werkarm van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Via dit ministerie zijn er in de periode waarin het LISP programma werd uitgevoerd aanvragen ontvangen die via het secretariaat van de minister zijn binnen gekomen. Er is eveneens een “commissie bouwsubsidie” ingesteld die de behandeling van aanvragen ter hand heeft genomen. Uit de aantallen ingediende aanvragen is er een goed beeld verkregen over de behoefte voor woningbouw in het algemeen, en die van financiële ondersteuning daarvan in het bijzonder.

Succes van het LISP II

Het LISP II heeft in totaal: 4006 woonoplossingen voortgebracht, waarvan in het binnenland in een speciaal traject 120 nieuwbouw woningen zijn gerealiseerd in 12 dorpen (5 inheemse en 7 marron dorpen).

Het LISP II programma is per 26 december 2015 afgesloten. Dat wil zeggen dat het sindsdien niet meer mogelijk is aanvragen binnen dit programma in te dienen.