Algemene Informatie LISP II

De STICHTING LOW INCOME SHELTER PROGRAM

Dit programma is december 2015 afgesloten onderstaande krijgt u de toen geboden mogelijkheden


LISP-II IS OOK VOOR U!

Ook u kan een subsidie van LISP-II krijgen om uw huis te bouwen, uit te breiden, af te bouwen of te renoveren. LISP-II is speciaal voor personen met een laag inkomen die een eigen huis willen bouwen.


FINANCIELE GEGEVENS

U ontvangt een vast bedrag:  SRD 9.750,- (subsidie)
Voor:

 • Nieuwbouw/Afbouw
 • Uitbreiding
 • Renovatie/Afwerkingen


En de verplichte eigen bijdrage is SRD 975,-  (10% van het subsidie bedrag)

FINANCIELE GEGEVENS

 • U beschikt over één bouwkavel (eigendom, grondhuur, erfpacht, vruchtgebruik, recht van opstal, plantage- of dorpsgemeenschappen) en wilt daarop een eigen woning bouwen.
 • Of u beschikt over een perceel met daarop 1 woning (eigendom, grondhuur, erfpacht, vruchtgebruik, recht van opstal, plantage- of dorpsgemeenschappen) en wil deze renoveren, uitbreiden of afbouwen.
 • U bezit op dit moment geen andere percelen of woningen.
 • U bezit de Surinaamse nationaliteit.
 • U bent 21 jaar of ouder en een gezin hebben.
 • Het is niet toegestaan balkons, garages of schuttingen te bouwen met de subsidie.
 • U bent bereid de woning te bouwen, renoveren of uit te breiden tegen de door de Stg. LISP vastgestelde voorwaarden.
 • Vanaf 45 jaar mag u alleen (1 persoon) aanvragen. (vrijgezel).
 • U bent bereid een woning van niet meer dan 40 m² op te zetten.
 • Bij renovatie en uitbreiding van bestaande woningen mag het oppervlak niet groter zijn dan 200 m².
 • U mag niet eerder hebben meegedaan met een van de door de overheid gesubsidieerde programma's (LISP-I, 7% hypotheek kasreserve lening, 5% lening van het Ministerie van Financiën, 6% hypotheeklening)
 • Het gezinsinkomen (inkomen van alle werkenden in huis) mag niet hoger zijn dan:
  • voor een gezin van 1 tot 3 personen: SRD 852,-
  • voor een gezin van 4 personen: SRD 1.136,-
  • voor een gezin van 5 personen: SRD 1.420,-
  • voor een gezin van 6 personen: SRD 1.704,-
  • voor een gezin van 7 personen of meer: SRD 1.988,-


Het betreft hier steeds het netto inkomen. Het netto inkomen wordt alsvolgt berekend:
Bruto inkomen - (loonbelasting + AOV
premie + pensioen premie)

Dus met netto inkomen wordt niet bedoeld wat op de salaris slip is aangegeven maar volgens bovenstaande berekening aangegeven.

BENODIGDE DOCUMENTEN:

 1. Nationaliteitsverklaring en uittreksel CBB van de hoofdaanvrager.
 2. Uittreksel CBB van elk gezinslid
 3. Copie familieboek/gezinsuittreksel
 4. Bewijs van inkomen van alle werkenden inwonenden
 5. Copie ID-kaart van de hoofdaanvrager en alle personen vanaf 18 jaar.
 6. Recente doktersverklaring bij personen met een chronische aandoening of beperking.
 7. Schoolverklaringen van schoolgaanden ouder dan 21 jaar.
 8. Copie eigendomsdocumenten van het huis of het perceel
 9. Recent hypothecair uittreksel
 10. Copie perceelkaart
 11. Bouwtekening bij nieuwbouw of uitbreiding met een max. bouwoppervlakte van 40 m²
 12. Begroting/kostenraming van max.
  SRD. 48.750,- (voor nieuwbouw) SRD. 19.500,- (voor renovatie/uitbreiding).
 13. Route beschrijving