Geschiedenis LISPI

Dit zijn de doelstellingen van het LISP-I geweest:

 • Het verbeteren van de huisvesting omstandigheden van lage en midden-inkomens huishoudens,
 • Aanwenden van de diensten van financiële instellingen (FI’s), niet gouvernementele organisaties (NGO’s), en buurt organisaties (CBO’s) door investeringen te ondersteunen die gepleegd worden t.b.v. huisvesting van huishoudens in lage- en midden-inkomensbuurten die heel weinig aan bod komen,
 • Het beleid en regelgeving op het gebied van subsidies, efficiënter, rechtvaardiger en transparanter maken.


Doelgroep
Met het LISP I werd beoogd dat woningzoekenden behorende tot de ondergrens van de lage inkomensklasse gestimuleerd werden zelf zorg te dragen voor de verbetering van hun eigen woonsituatie.

Het LISP I heeft zich op gericht woningbehoeftigen die:

 • over een netto huishoudinkomen beschikken tot  SRD 1.070,=.


Modaliteiten
De Huisvestings Incentive kan op twee verschillende manieren worden geïmplementeerd, te weten:  

 1. Woningverbetering (Renovatie, uitbreiding of reparatie van een bestaande woning);
  Het bedrag van de huisvestingsoplossing moet liggen tussen een minimum bedrag van  USD $1.650,- en een maximum bedrag van USD $4.000, en de applicant ontving USD $ 1.500,- gratis  bouwsubsidie van het programma LISP.
 2. Nieuwbouw
  Het bedrag van de huisvestingsoplossing moet liggen tussen een minimum bedrag van USD $4.000,- en een maximum bedrag van USD $12.5000, en de applicant ontving USD $ 3.600,- gratis  bouwsubsidie van het programma LISP.


De selectiecriteria:

 • De applicant beschikt over één bouwkavel (eigendom of grondhuur) en  wil  daarop een  eigen woning bouwen.
 • De applicant beschikt over een perceel met daarop 1 woning  (eigendom of grondhuur) en wil deze renoveren, uitbreiden of afbouwen.
 • De applicant bezit op dit moment geen andere percelen of woningen.
 • De applicant bent bereid de woning te bouwen, renoveren of uit te breiden tegen de door de Stg. LISP vastgestelde voorwaarden.
 • Er is stroom en water aanwezig in of rond de woning.
 • De applicant is 18 jaar of ouder.
 • Het gezinsinkomen van de applicant is maximaal SRD 1.070,- netto op maandbasis.
 • Het gezin van de applicant bestaat uit minimaal 2 personen.
 • De applicant bezit de Surinaamse nationaliteit.


Onder dit programma was het niet toegestaan balkons, garages of schuttingen te bouwen met de ter beschikking gestelde geldmiddelen.

Partnerships
Omwille van een optimale efficiëntie was er bij de uitvoering van het programma gebruik gemaakt worden van de dienstverlening van de stakeholders te weten:

 1. De Applicant
 2. Niet Gouvernementele Organisatie’s (NGO’s)
 3. Intermediaire Financiele Instelling (IFI)
 4. De Aannemer
 5. De IDB