Geschiedenis

Op 12 November 2001 werd na een lange voorbereidingsperiode de leenovereenkomst No. 1342/OC-SU tussen de Staat Suriname en de Inter-American Development Bank getekend, op basis waarvan het Low Income Shelter Program werd uitgevoerd.

De leenovereenkomst behelsde een samenwerking tussen de publieke en private sector voor een bedrag van US$9.8 miljoen. De Regering van Suriname stortte een eigen bijdrage van US$ 2.5 miljoen waardoor het totaal beschikbaar bedrag kwam te staan op US$ 12.3 miljoen. Dit geldsbedrag werd van 2003 tot en met 2008 door het LISP geïnvesteerd voor het bouwen, verbouwen en/of renoveren van woningen voor personen uit de lage- en middeninkomensgroepen. 

De Nederlandse bijdrage De Nederlandse overheid stelde zich verantwoordelijk voor de bijdrage van Suriname voor het eerste jaar, zijnde een bedrag van US$ 500.000. Hiernaast deed de Nederlandse overheid, door tussenkomst van de Minister van Planning en Ontwikkelingssamenwerking, de toezegging voor een co-financiering ten behoeve van dit project van een bedrag groot US$ 2.684.000. De principes waarop het programma gestoeld was golden ook voor het te co-financieren deel. Met deze co-financiering werd beoogd nog eens 670 huishoudens, waaronder die in de wijken Sophia’s Lust en Pontbuiten, te ondersteunen bij de realisatie van hun woonoplossing.

De oprichting van de Stichting Low-Income Shelter Program De Stichting Low-Income Shelter Program werd uiteindelijk opgericht op 11 november 2003, hetgeen betekende dat vanaf dat moment uitvoering kon worden gegeven aan de implementatie van het uitgezette huisvestingsprogramma. Met de implementatie van de doelen van de stichting werd een Programma Implementatie Unit (PIU) belast.

Op donderdag 19 juni 2003 werd de nieuwe Stichting aan de gemeenschap gepresenteerd. Omstreeks eind augustus van dat jaar is de media campagne aangevangen om zodoende de totale gemeenschap te informeren omtrent de doelstellingen van het LISP I, de wijze van participatie en de voorwaarden waaraan elke aanvrager moet voldoen om aan het programma deel te kunnen nemen.