Nieuws

Aanpak huisvestingprobleem met LISP 3

Het doel van het Low Income Shelter Program LISP is de overheid ondersteunen in haar streven om goede huisvesting voor haar bevolking te realiseren. Omdat huisvesting een groeiende behoefte is, worden mensen in staat gesteld in hun huisvestingsbehoeften te voorzien. Binnenkort gaat het Low Income Shelter Program 3 (LISP 3) van start.

Volgens Dynaida Baptist, managing director van het LISP, is het concept geleend van de Enabling Shelter Strategies. “Dat betekent dat overheden in plaats van suppliers, fascilitators worden”, geeft Baptist aan.

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, heeft in oktober 2017 de overeenkomst met de Islamic Development Bank (IsDB), die de uitvoering van het Low Income Shelter program 3 mogelijk moet maken, getekend. Het gaat om een investering van $35 miljoen. Uit dit bedrag zullen er nieuwe woningen worden gebouwd, maar in het bijzonder de kwaliteit zal in stand worden gehouden. In de eerste fase wordt de focus gelegd op de opzet van 1300 nieuwe woningen. In totaal zullen bijkans 4000 woonoplossingen, voor zowel het kustgebied als het binnenland worden gerealiseerd. Een woning mag niet meer dan $15000 kosten en de voorwaarden om deel te nemen zijn onder andere dat men: Surinamer moet zijn, moet behoren tot de lage inkomensgroep en ouder dan 21 jaar moet zijn.

“In verband met de implementatie van het LISP III programma in 2018, had de Stichting LISP op maandag 30 oktober 2017 de minister van SOZAVO mw. Drs. C.R. Polak op kantoor.

 

Ruim 4000 personen kunnen gebruik maken van LISP 3

 

Ruim 4000 personen kunnen straks gebruik maken van het Low Income Shelter Program 3 (LISP 3). Niet alleen in het kustgebied, maar ook in het binnenland zullen personen die huisvestingsproblemen hebben in de gelegenheid gesteld worden een aanvraag in te dienen.

Voor het kustgebied bedraagt het aantal te bouwen woningen 1280. In het binnenland is dat aantal gesteld op 500. Wat renovatie van woningen betreft is dat voor het kustgebied 2000 en het binnenland op 200 gesteld. In totaal komt dat op 3280 voor de kustvlakte en 700 voor het binnenland. Deze cijfers gaf minister Cristien Polak van Sociale Zaken en Volkshuisvesting prijs tijdens een persconferentie. Managing Director Dynaida Baptist van het LISP gaf aan, dat er gewerkt wordt volgens het principe van ‘first come first serve’. Ze gaf aan, dat degenen die in aanmerking willen komen voor gelden uit LISP 3 aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Gegadigen moeten kunnen bewijzen dat ze behoren tot de groep minder draagkrachtigen. Het Low Income Shelter Program is namelijk bestemd voor de lagere inkomensklasse. Gelden uit dit programma worden aangewend voor nieuwbouw en de renovatie van woningen. 

  Een woning gebouwd tijdens Lisp 2.

Minister Hoefdraad tekent voor lening van US$35 miljoen

In de marge van de Wereldbank/IMF-jaarvergadering heeft minister Gillmore Hoefdraad van Financiën een leningsovereenkomst van US$ 35 miljoen getekend met de Islamic Development Bank ten behoeve van het LISP III – Affordable Housing project.

Het project is onderdeel van het beleid van de regering om op alle niveaus oplossingen te brengen in de huidige huisvestingsproblematiek. Via dit project worden mogelijkheden voor betaalbare woningen ter beschikking gesteld. Landelijk, dat wil zeggen ook in de districten, zullen de lagere inkomensgroepen in aanmerking kunnen komen voor ondersteuning om een nieuw huis op te zetten of een bestaande woning kwalitatief en duurzaam te verbeteren.