Nieuws

“In verband met de implementatie van het LISP III programma in 2018, had de Stichting LISP op maandag 30 oktober 2017 de minister van SOZAVO mw. Drs. C.R. Polak op kantoor.

 

Ruim 4000 personen kunnen gebruik maken van LISP 3

 

Ruim 4000 personen kunnen straks gebruik maken van het Low Income Shelter Program 3 (LISP 3). Niet alleen in het kustgebied, maar ook in het binnenland zullen personen die huisvestingsproblemen hebben in de gelegenheid gesteld worden een aanvraag in te dienen.

Voor het kustgebied bedraagt het aantal te bouwen woningen 1280. In het binnenland is dat aantal gesteld op 500. Wat renovatie van woningen betreft is dat voor het kustgebied 2000 en het binnenland op 200 gesteld. In totaal komt dat op 3280 voor de kustvlakte en 700 voor het binnenland. Deze cijfers gaf minister Cristien Polak van Sociale Zaken en Volkshuisvesting prijs tijdens een persconferentie. Managing Director Dynaida Baptist van het LISP gaf aan, dat er gewerkt wordt volgens het principe van ‘first come first serve’. Ze gaf aan, dat degenen die in aanmerking willen komen voor gelden uit LISP 3 aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Gegadigen moeten kunnen bewijzen dat ze behoren tot de groep minder draagkrachtigen. Het Low Income Shelter Program is namelijk bestemd voor de lagere inkomensklasse. Gelden uit dit programma worden aangewend voor nieuwbouw en de renovatie van woningen. 

  Een woning gebouwd tijdens Lisp 2.

Minister Hoefdraad tekent voor lening van US$35 miljoen

In de marge van de Wereldbank/IMF-jaarvergadering heeft minister Gillmore Hoefdraad van Financiën een leningsovereenkomst van US$ 35 miljoen getekend met de Islamic Development Bank ten behoeve van het LISP III – Affordable Housing project.

Het project is onderdeel van het beleid van de regering om op alle niveaus oplossingen te brengen in de huidige huisvestingsproblematiek. Via dit project worden mogelijkheden voor betaalbare woningen ter beschikking gesteld. Landelijk, dat wil zeggen ook in de districten, zullen de lagere inkomensgroepen in aanmerking kunnen komen voor ondersteuning om een nieuw huis op te zetten of een bestaande woning kwalitatief en duurzaam te verbeteren.

Oplossen woningnood blijft prioriteit genieten

Het oplossen van de woningnood blijft hoge prioriteit genieten bij de regering. Elke Surinamer dient voorzien te worden van een woning met duurzame leefomstandigheden en een hygiënische en veilige leefomgeving als basiszekerheid.

In de jaarrede is opgenomen, dat voor het realiseren van dit doel voornamelijk de wet en regelgeving rondom huisvesting als prioriteit wordt aangepakt. In verband daarmee zal een aangepast huisvestingsplan aan De Nationale Assemblee (DNA) worden aangeboden.

De hierna te noemen wetsvoorstellen zullen aan het parlement ter goedkeuring worden aangeboden te weten; de Wet Housing Authority Suriname (de Wet-HAS), de Wet Garantiefonds, de Kaderwet Huisvesting, de Wet Toelating Woningbouw Coöperaties en de Wet Woning Bouwfonds.